HLAVNÁ STRÁNKANAŠA OBECSAMOSPRÁVAKULTÚRAŠPORTŠKOLSTVOOPSFARSKÝ ÚRADKONTAKTY
Home >> SAMOSPRÁVA
Stránkové hodiny a dni na Obecnom úrade od 1. júla 2011
Pondelok: 07.00 - 15.00 hod
Utorok: 07.00 - 15.00 hod
Streda: 07.00 - 17.00 hod
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.00 - 13.00 hod
Stavebný úrad
Pondelok: 07.00 - 15.00 hod

V nestránkový deň, vo štvrtok je zriadená

na obecnom úrade "kancelária prvého kontaktu"

- kancelária oproti vchodu do budovy,

s úradnými hodinami od 07.00 - 15.00 hod, kde

občania vybavia základné veci /napr. overenie

podpisu/, prípadne v súrnej veci budú vybavení

na konkrétnom referáte.

 

Hlavná kontrolórka obce
Pondelok: 11.00 - 15.00 hod
Streda - určená pre verejnosť: 13.00 - 17.00 hod
Štvrtok: 11.00 - 15.00 hod
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00 hod
 
Organizačná štruktúra obecného úradu
Starostka obce Mgr. Renáta Majchráková
Sekretariát, školstvo

Dana Hajnošová

Ekonómka, správa majetku

Jana Zubričanová

Sociálne, opatrovateľská služba, matrika, evidencia obyvateľstva, 
nebytové priestory
Mgr. Marcela Fonšová

Mzdové, byty, zástupca matrikárky

Marta Zákopčanová

Dane, výber TKO, poľnohospodársvo

Viera Mrmusová

Stavebný úrad, ŽP (0,3 úväzok)

Mgr. Michal Balačin od 01.04.2017

/Ing. Slávka Pikuliaková - garant/

CO, výstavba, doprava

Mgr. Michal Balačin

HKO (0,3 úväzok)

PhDr. Jana Romanová

 
Organizačný poriadok
Ďalšie informácie...