HLAVNÁ STRÁNKANAŠA OBECSAMOSPRÁVAKULTÚRAŠPORTŠKOLSTVOOPSFARSKÝ ÚRADKONTAKTY
Home >> Obec Informuje >> Termíny platenia daní a poplatkov v roku 2017
Termíny platenia daní a poplatkov v roku 2017

Termín zaplatenia dane z nehnuteľnosti - do 31. mája 2017

Termín zaplatenia poplatku za TKO - do 31. júla 2017

Pri poplatku za TKO si môže občan, ktorý nemá nedoplatky na daniach, pracuje alebo študuje mimo obec, uplatniť zľavu 50%, a to na základe preukázateľných dokladov /pracovná zmluva, čestné vyhlásenie/, ktoré doručí na obec najneskôr do 31. júla 2017.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI AKO AJ POPLATKY ZA TKO SA ZAČNÚ VYBERAŤ OD 20. FEBRUÁRA 2017.

CINTORÍNSKE POPLATKY SA ZAČNÚ VYBERAŤ UŽ OD 01. FEBRUÁRA 2017.