HLAVNÁ STRÁNKANAŠA OBECSAMOSPRÁVAKULTÚRAŠPORTŠKOLSTVOOPSFARSKÝ ÚRADKONTAKTY
Home >> KULTÚRA
Veľkonočná výstava /2017/ | Tlačiť |

V dňoch od soboty 08.04.2017 do pondelka 10.04.2017 pripravila obec v kultúrnom dome už tradičnú veľkonočnú výstavu, na ktorej vystavovali svoje výrobky naši spoluobčania. Ako každý rok, všetky výrobky boli nádherné, čo ocenili i návštevníci výstavy. Návštevníci si mali možnosť tieto výrobky aj zakúpiť. Ďakujeme všetkým vystavovateľom za ich prezentáciu výrobkov a už teraz sa tešíme na ich ďalšie nové výrobky o rok.

Ďalšie informácie...
 
Mikuláš na Závrší /2016/ | Tlačiť |

Dňa 04.12.2016 zavítal na Závršie Mikuláš, ktorý potešil deti, ale i dospelých. Počasie prialo, bola príjemná zimná nedeľa so snehom i mrázikom, ktorá pripomínala blížiaci sa čas vianočný.

Ďalšie informácie...
 
Tvorivé dielne 2017 | Tlačiť |

Dňa 05. apríla 2017 sa konali v Kultúrnom dome vo Svrčinovci "Veľkonočné tvorivé dielne", na ktorých si deti i dospelí vyskúšali rôzne praktiky ozdobovania veľkonočných vajíčok - maľovanie farbami, ozdobovanie voskom, drátkovanie, drátkovanie na fľašky, výrobu veľkonočných ozdôb z papiera, pletenie korbáčov, či výrobu ozdobných stromčekov z drôtu.

Ďakujeme týmto našim šikovným a talentovaným spoluobčanom p. Šuškovej Emílii, p. Kullovej Jane, p. Lašovej Zuzane, p. Kucharčíkovej Eve, p. Slovákovi Rudolfovi a p. Kubalíkovi Emilovi, ktorí prišli svoje skúsenosti odovzdať mladšej generácii a predviesť svoj talent a zručnosti.

Ďalšie informácie...
 
Divadlo "Tichý dom" | Tlačiť |

V nedeľu 26.03.2017 zavítalo do našej obce ochotnícke divadlo DRIAK s divadelným predstavením "Tichý dom". Hra zachytávala tragicko-komické stretnutie dvoch žien Bíborku /Božku Starečkovú/ a Martu /Anku Smržovú/, ktoré spája vzájomná nenávisť a láska k tomu istému mužovi. Postavy v hre žijú v pretvárke, v klamstve a vo falošných ilúziach. Naši diváci si odniesli pekný kultúrny zážitok.

Ďalšie informácie...
 
Benefičný koncert | Tlačiť |

Dňa 10.12.2016 sa konal benefičný koncert, z ktorého výťažok bol venovaný malej Vaneske Krellovej. Mali sme možnosť vidieť krásny kultúrny program. Pre Vanesku sa podarilo vyzbierať € 3 250,--. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii spoločne podieľali, a to obecný úrad, základná škola, materská škola, folklórna skupiny "Katroci", Svrčinka, Kysucký prameň, žiaci a pedagógovia ZUŠ v Čadci, malí heligonkári z Novej Bystrice, správca farnosti Radovan Čulák a kapela Everlong z Nitry. Benefíciu podporilo veľa prítomných divákov, anonymných darcov, účinkujúcich i primátor Mesta Čadca Ing. Milan Gura. Všetkým srdečná vďaka!

Ďalšie informácie...
 
100-ročná jubilantka | Tlačiť |

Dňa 19.08.2016 sa dožila výnimočného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka p. Štefánia Gschillová, rod. Dejová. K tejto mimoriadnej udalosti jej prišla zagratulovať starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Po zápise do pamätnej knihy jej starostka zaželala ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života v kruhu svojej rodiny a blízkych.

Ďalšie informácie...
 
Katarínsky ples /2016/ | Tlačiť |

Dňa 26.11.2016 sa konal v našej obci už tradičný Katarínsky ples. K príjemnej zábave prispela populárna skupina pána Štefana Hruštinca. Kultúrny program spestrila aj hudobná skupina "Bystrická kasňa" z Novej Bystrice. Akciu organizovali pracovníci OPS a OÚ s ďalšími šikovnými ľuďmi, ako je p. Janka Dejová, ktorá vkusne vyzdobila sálu a Erika Liščáková od Okapola, ktorá upiekla slávnostné pečivo.  O chutnú večeru sa postarali kuchárky p. Anka Cyprichová, p. Anka Gelačáková a p. Zdenka Zvardoňová. Týmto zároveň ďakujeme aj podnikateľom, ktorí prispeli krásnymi cenami do tomboly.

Ďalšie informácie...
 
Október - mesiac úcty k starším /2016/ | Tlačiť |
Obec Svrčinovec zorganizovala v posledné októbrové nedeľné popoludnie 30.10.2016 posedenie v kultúrnom dome pre našich seniorov ako poďakovanie za ich celoživotnú prácu. Prítomným sa prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková, ktorá im popriala do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia a poďakovala im za všeko, čo pre nás po celý život robia. V programe vystúpila spevácka skupiny "Bystrická kasňa" z Novej Bystrice. Počas vystúpenia si naši seniori pochutnali na sladkom koláčiku, dobrom vínku a odvážnejší si aj zatancovali. Úcta k starším by mala byť prirodzenou súčasťou našich životov, a preto je potrebné, aby sme si lásku a úctu k nim prejavovali neustále, nielen pri príležitostiach ako je mesiac okóber.
Ďalšie informácie...
 
Návšteva 85-ročného jubilanta | Tlačiť |

Dňa 10.11.2016 navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková nášho občana - jubilanta p. Jana Jurčáka zo Zatkov, ktorý sa v tomto roku dožil 85 rokov. Popriala mu veľa zdravia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.

Ďalšie informácie...
 
Uvítanie detí 2016 | Tlačiť |

Dňa 06. 10. 2016 sa konala v našej obci milá slávnosť, kde sme uvítali nových 36 malých občanov našej obce do života, ktorí sa narodili v rokoch 2015 - 2016. Slávnosť otvorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková svojím príhovorom. V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy Svrčinovec, Základnej školy Svrčinovec a deti zo Základnej umeleckej školy v Čadci pod vedením p. Viery Sojčákovej.

Ďalšie informácie...
 
Svrčinovský kermaš 2016 | Tlačiť |

Ďalšie informácie...
 
Váľanie mája 2016 | Tlačiť |

V sobotu 28.05.2016, i keď za veľmi nepriaznivého počasia, za pomoci členov dobrovoľného hasičského zboru sa "váľal máj". Pre prítomných bol pripravený krátky kultúrny program, kde vystúpili naše ženy "Spievanky" z Klubu dôchodcov Svrčinovec, ktoré nám svojimi piesňami spestrili upršaný deň a prispeli k príjemnej atmosfére.

Ďalšie informácie...
 
Futbalový turnaj o pohár starostky obce 2016 | Tlačiť |

Dňa 18.06.2016 sa v areáli TJ Beskyd uskutočnil futbalový turnaj o pohár starostky obce. Na turnaji sa zúčastnili športoví priaznivci futbalu, a to celkovo 5 futbalových družstiev z jednotlivých častí obce.  Turnaj zahájila a športovcom sa prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Mužstvá sa po dlhom športovom zápolení umiestnili na turnaji v konečnom poradí následovne:

Ďalšie informácie...
 
Deň matiek /2016/ | Tlačiť |

Dňa 15. mája 2016 sa v kultúrnom dome stretli mamičky a babičky na kultúrnom podujatí obce pri príležitosti "Dňa matiek". V úvode všetkých privítala a pozdravila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Pre všetky mamičky a babičky pripravili ich deti a vnúčatá program. Vystúpili deti z MŠ pod vedením učiteliek. Ďalej vystúpili deti zo ZŠ a ŠKD pod vedením p. riaditeľky a učiteľov. Taktiež vystúpili aj deti z FS Svrčinka pod vedením svojich vedúcich. Všetky mamičky okrem krásneho kultúrneho programu dostali ako poďakovanie za ich lásku a trpezlivosť kvetinku, perníkové srdiečko a sladký koláčik. Mamičkám a babičkám na Závrší odovzdala darček osobne starostka týždeň predtým, a to 08. mája 2016.

 

Ďalšie informácie...
 
70 - roční jubilanti /2016/ | Tlačiť |

Vo štvrtok 05. mája 2016 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie 70-ročných jubilantov našej obce. Z pozvaných 28 jubilantov prišlo celkom 16. Po slávnostnom príhovore starostky obce Mgr. Renáty Majchrákovej sa jubilanti podpísali do pamätnej knihy obce. Prípitok predniesol pán farár Mgr. Radovan Čulák. V kultúrnom programe vystúpili deti z FS Svrčinka a deti zo základnej školy pod vedením p. Sojčákovej a p. riaditeľky Mgr. Pištekovej. Atmosféru a zábavu spríjemnili hraním na harmonike p. Kužma a p. Pastorek, ktorý patril taktiež medzi 70-ročných jubilantov.

Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1234567ĎalejKoniec »