HLAVNÁ STRÁNKANAŠA OBECSAMOSPRÁVAKULTÚRAŠPORTŠKOLSTVOOPSFARSKÝ ÚRADKONTAKTY
Home >> Aktuality, oznamy >> Zrušenie VOKov v osadách U Berka, U Hlaváča a U Katraka
Zrušenie VOKov v osadách U Berka, U Hlaváča a U Katraka

Na základe rozhodnutia Obce Svrčinovec budú v časti U Katraka, U Hlaváča a U Berka zrušené veľkoobjemové kontajnery /VOK/, a to v termíne od 05.06.2017.

 

V týchto osadách obec určuje pre občanov uskladňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu do KUKA nádob /popolníc/ o objeme 240 l. Popolnicu si občania musia zakúpiť sami /netýka sa to nájomníkov bytových domov U Hlaváča/. Obecný podnik Svrčinovec ponúka takéto nádoby na predaj za cenu € 37,--/1 ks.

Občania, ktorí majú záujem zakúpiť si popolnicu od OPS, môžu túto svoju požiadavku nahlásiť do 25.05.2017 na telefónnom čísle 041/4371 086 alebo 0917 557 539 a pracovníci OPS im ju doručia do osady, kde si ju môžu vyzdvihnúť a zaplatiť, a to v termínoch:

05.06.2017 v čase od 09.00 - do 09.30 hod - U Katraka pri moste

05.06.2017 v čase od 09.30 - do 10.30 hod - U Hlaváča /miesto, kde sa zhromažďuje separovaný zber/

05.06.2017 v čase od 10.30 - do 11.00 hod - U Berka /pri rieke/

Samozrejme, každý si môže popolnicu zakúpiť a osobne vyzdvihnúť aj na Obecnom podniku Svrčinovec v pracovných dňoch.

KUKA nádobu je držiteľ povinný v deň vývozu pristaviť na obcou určené miesto v blízkosti zvozovej trasy, a to v čase do 06.30 hod. Termíny vývozov - každý druhý pondelok - počnúc dňom 19.06., 03.07., 17.07., 31.07., 14.08. atď.

Zvozové trasy sú určené:

U Katraka - zvozová trasa končí pri rodinnom dome č. 887 rodiny Kullovej a Pitekovej

U Hlaváča - zvozová trasa končí pri rodinnom dome č. 880 rodiny Surovkovej

U Berka - zvozová trasa končí pri rodinnom dome č. 558 rodiny Kreánovej